dava takip programı

<< Geri Dön << Ürünler << HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ

HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ

HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ

HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ (HYS)

 BİREYSEL VE KURUMSAL 

 

Hukuk Yönetim Sistemi, Avukatlık/Hukuk Bürolarının tüm işlemlerinin tek bir program içinde takibine imkân sağlayan gelişmiş bir çalışma sistemidir.

Hukuk Yönetim Sistemi, Büronuza modern, kâğıtsız bir çalışma ortamı sağlayarak işlerinizi verimli ve düzenli bir şekilde takip etmenize, bu sayede müvekkillerinize daha iyi hizmet vererek Büronuzun da mali takibini ve karlılığını artırmanıza imkân verir.

İçerik;

Hukuk Yönetim Sistemi İlk açılış HYS üzerinde yapılacak/yapılmış olan tüm takipler veya dosyalar üzerindeki Adli süreç / Büro işlerinizin süreli ve özel notlarınızı takip edebileceğiniz, Raporlamalarınızı ayrıntılı bir şekilde alabileceğiniz uygulama ekranıdır.

1. HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ (FİHRİST)

Hukuk Yönetim Sistemi aşağıdaki işlemler ve uygulamalardan oluşur:

 Adres Fihrist (Tüm cari)

 İcra Dosya Takibi

 Dava Dosya Takibi

 Savcılık Takibi              (Birbirine bütünleşmiş çalışan bölümler)

 Danışmanlık

 Mali Durum

 Müvekkil

 Büro İşleri Dosya Takibi

 İcrada Takip Açma (UYAP uyumlu)

 Dava/İcra Evrakları Hazırlama

 Müzekkere Hazırlama ve Takibi

 Dilekçe, Belge Kayıt, tarama ve Erişimi

 Yapılacak İşler (Adli/Büro) Süreç Takibi

 Duruşmalar Takibi

 Dava/İcra geçiş aşamaları takibi

 Müvekkil Cari Hesap Takibi

 Personel Cari Hesap Takibi

 Dosya Cari Hesabı ve Dosya Kapak Hesabı

 Masraf Beyan girişi

— Dosyalama Sistemi (Klasör, Raf, Bölme)

— Elektronik Arşivleme

 Mali durum (Kasa, banka, çek-senet, gelir-giderler)

 Müvekkile Masraf ve Ekstre Raporlama

 Serbest Meslek Makbuzu Hazırlama

 Sözleşmeler takibi

 Vekâletname ve Yetki Belgeleri

 Yapılan kayıtlardan detaylı arama (belge, dosya, taraflar)

 Raporlar,

2. HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ (İCRA)

HYS İcra Takibi; Müvekkillerinizin, tüm icra takiplerini sistem üzerinden takip edebileceğiniz ve bunlar ile ilgili,

 Görüşme ve notları,

 Mali durumu,

 Tahsilâtları,

 Ödeme/taahhüt planlarını,

 Haciz/Satış işlemlerini,

 Tebligat aşamalarını,

 Genel aşamaları,

 Takip evraklarını (tek/toplu olarak),

 Müzekkerlerini (tek/toplu olarak),

 UYAP dosyalarını (tek/toplu olarak),

 Arama ve sorgulama,

 Takip parametreleri,

 Takip işlemleri,

 Hesap detay ekranı,

— Elektronik Arşivleme

 Süreç bilgileri,

—Detaylı Raporlamalarını rahatlık ile tek ekran üzerinden yapabileceğiniz, muhasebe, fihrist (cari) bağlantılı İcraların takiplerine imkân veren uygulamadır.

3. HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ (KASA/MUHASEBE)

HYS Kasa; Sistem üzerinde yapılan işlemlerin otomatik kayıtlarının tutulduğu, oluşturulan Dava, icra ve Danışmanlık kayıtları üzerinden, Masraf beyanlarından, Banka, Gelir, Gider, Kambiyo, Muhasebe günlük kayıtları ve Hesap planının bulunduğu ve yapılan tüm kayıtların raporlanabildiği bir uygulamasıdır.

4. HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ (DİLEKÇE)

HYS Dilekçe; Dava ve İcra ağırlıklı olan Hukuk Bürolarının kullanabilecekleri dilekçe ve müzekkere örneklerini içinde bulunduran, gerektiğinde içerine kendi şablonlarınızı aktarabileceğiniz bir uygulamadır.

HUKUK YÖNETİM SİSTEMİ (FAİZ HESAPLAMA)

HYS Faiz Hesapla; Bu uygumla ekranında İcra takibi başlatmadan, basit bir ekran üzerinden tarih, rakamsal değer, faiz türü ve diğer seçenekleri işaretlemek suretiyle toplam bakiyeyi ekran üzerinden veya raporlayabileceğiniz bir uygulamadır.

Toplu Masraf Kayıt/Onay ve Cari Hesap Kayıtlar Erişimi

Hukuk Yönetim Sistemi cari hesap ve muhasebenizi takibinizde büyük kolaylık sağlar.

 Dosya (ilgi) bağlantılı avans üzerinden veya bağlantısız Kasa üzerinden masraflarını işleyebilecekleri ve onaya sunabilecekleri,

 Genel masraf işleme,

 Avukatlarınız ve personeller masraf beyanı ile yaptıkları harcamalarını sisteme girip ve onaya gönderebilecekleri uygulama ekranı.

 Sistem otomatik olarak müvekkil cari hesabını, personel cari hesabını ve ilgili dosya hesabını günceller.

 Müvekkillere ücret tahakkukları, serbest meslek makbuzları, müvekkil ödemeleri, borçludan tahsilâtlar, büronuzun giderleri sisteme girilir ve otomatik olarak ilgili hesaplara atılır.

 Müvekkillerinizin cari hesaplarını izleyebilir, müvekkillerinize hesap ekstreleri ve masraf raporları gönderebilirsiniz.

 Personel cari hesaplarınızı takip edebilirsiniz.

 Kasa ve banka durumunuzu, KDV ve stopaj hesaplarınızı, gelir ve giderlerinizi anlık olarak izleyebilirsiniz.

Elektronik Onay Sistemi

 Avukatların/personellerin kaydettikleri masraf beyanları, avans talepleri, ücret tahakkukları onaya gönderilebilir.

 Hazırlanan belgeler inceleme / düzeltme için büro içinde onaya gönderilebilir ve gerekli hesap bilgilerinden otomatik yazdırabilirsiniz.

Çalışma ve Eğitim destek

Hukuk Yönetim Sistemi ile beraber Avukat/Hukuk Bürolarına, bilgilerin nasıl girileceği, işlerin nasıl takip edileceği, cari hesap ve muhasebenin nasıl çalışacağı, vb konularında eğitim ve destek, anlaşma doğrultusunda hizmet verilmektedir.

Kolay Kullanım ve Kâğıtsız Ofis Ortamı

Hukuk Yönetim Sistemi ile program avukatlık/Hukuk büronuzda kolay bir kullanım ortamı sağlar.

 Mevcut Dosyada bulunan evrakın önemli bir kısmı program tarafından hazırlanır.(raporlar, dilekçe ve müzekkereler vs.)

 Önemli belgeler (Tutanak, duruşma zaptı vb) de taranarak sisteme kaydedilir.

 Sisteme kaydedilen tüm bu işlemler sayesinde dosyaya bakmaya ihtiyaç duymadan tüm işlemlerinizi bilgisayarda takip edebilirsiniz.

 Kaydedilen başlıklarda kolay arama yapabilirsiniz.

 Müvekkil veya Borçludan gelebilecek soru ve isteklere kısa sürede cevap aktarabilmenizi sağlar.

 Müvekkillerinize detaylı raporlamalarınızı e-mail ile gönderebilirsiniz.

 Program kullanıcıya kısayol tuşları ile kolay bir kullanım ortamı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

 Kullanıcılar menülerle geçişleri kolaylıkla yapabilir.

Hatırlatmalar ve Raporlamaları

 Yeni bir süreç kaydedilince süreli işlem (ajanda) ekranına ve ilgili dosya üzerine kaydı yapılır otomatik olarak gününden önce (ayarlar yapılır) hatırlatmaya sistem kapalı iken de uyarır.

 Kritik süre aşımı olan (Çek-Senet vb) işlerde ve diğer işlerde hedef tarihe birkaç gün kala hatırlatma başlar.

 Zamanında bitirilmeyen işlerde iş yapılana kadar her gün hatırlatma ekranında gösterilir..

Parametrik İşlemler

Hukuk Yönetim Sistemi içindeki Dava, İcra, Savcılık, Mahkeme ve bunlara ait tüm tanımlar, oranlar, belge ve ofis tanımlamaları yetkili kullanıcılarınız tarafından Avukatlık/Hukuk Büronuzun tercihlerine göre değiştirilebilir ve yeni şablonlar eklenebilir.

Detaylı Yetkilendirme

 Avukatlar sadece kendi çalıştıkları dosyaları ve kendi cari hesaplarını görebilirler

 Müdürler veya ortaklar yetki verilirse tüm dosyaları görebilirler.

 Şubelere göre yetkilendirmeler,

 Personeller de verilecek ekran yetkilerine göre takip ve işlem yapabilirler.

 Cari hesap ve muhasebe raporlarını görme özel yetkiye tabidir.

 Müvekkiller (erişim verilmiş ise) sadece kendi dosyalarını görebilirler

 Herhangi bir kayıt silme özel yetkiye tabidir

Hukuk Büro Yazılımlarımızın ve Firmamız Tarihçesi

Hukuk Yönetim Sistemi, Türkiye’nin her bölgesinde; Kurumsal ve bireysel olarak müşterisi olan yaklaşık 13 yıldır hukuk yazılımları üzerine, Bilişim/Pazarlama sektöründe hizmet veren Firmamızın, bilgi, belge ve danışmanlık tecrübeleri ile 2 yılı aşkın bir ortak çalışma sonunda geliştirilmiş yazılım sistem uygulamalarına ait bir çalışmasıdır.

Yazılım; Mevzuat değişiklikleri, sizlerin talep ve ihtiyaçlarına göre değerlendirilerek sürekli olarak geliştirilmektedir.

 

HYS Para Harcarken Kazandıran Sistemler.